Nieuws

Aanvullingen rondom maatregelen coronavirus 20-05-2020

Aanvullingen maatregelen


Beste ouders/verzorgers,

 

Op 21 april zijn de aangepaste maatregelen met betrekking tot sport aangekondigd. Op basis daarvan heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord regionale richtlijnen vastgesteld. Daarin zijn de sport- en spelactiviteiten van Scouting en Jong Nederland ook meegenomen. Hierdoor moeten we voor ons sport- en spelaanbod dezelfde richtlijnen in acht nemen.

Samen met de stafleden hebben we zorgvuldig gekeken hoe het scoutingspel eruitziet, welke activiteiten kunnen we aanbieden en welke zijn op basis van de richtlijnen nog niet mogelijk. We hebben met de stafleden gesproken over hun bereidheid de groep op te starten en deze verantwoordelijkheid te dragen. Ook hebben we het dilemma bekeken dat er voor enkele groepen door de verschillende leeftijdscategorieën andere richtlijnen gelden.

We hebben afgewogen of we met alleen sport- en spelaanbod voldoende recht doen aan onze scouting activiteiten. En we zijn aan de slag gegaan om de vereiste maatregelen goed toe te passen binnen onze organisatie voor de toekomst.

Samen met de stafleden zijn we echter tot de conclusie gekomen dat, op deze korte termijn reeds starten in de nieuwe vorm, voor ons niet haalbaar is. Het plezier en veiligheid van jeugdleden en stafleden staat voorop. We gaan digitaal wel door.

Ook hebben we besloten dat we de scoutingkampen met overnachtingen voor het komend jaar niet door laten gaan. We onderzoeken een alternatieve activiteit voor de kampweek. We stellen u op de hoogte zodra er meer bekend is over dit mogelijke alternatief, wat volgens de dan geldende maatregelen is vormgegeven.

Omdat dit ook voor ons geen gemakkelijk besluit was, nemen we u graag mee in onze afwegingen;

-       Volgens onze gedragscode zijn we met minimaal 3 stafleden om onze jeugdleden te begeleiden. In tegenstelling tot de richtlijnen mogen we 1 staflid per 10 jeugdleden bieden. Voor groepen van 20 jeugdleden of minder kunnen we dus niet met 3 stafleden begeleiden. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid voor onze jeugdleden, maar ook voor onze stafleden. De kwaliteit en veiligheid die we bieden willen we blijven garanderen.

-       De groepsavonden zouden niet met de bestaande speltakken kunnen worden vormgegeven. De groepsindeling van de speltakken zou veranderd moeten worden omdat we rekening houden met verschillende leeftijdscategorieën en de maximale grootte van de groep.

-       De 1,5 meter afstand vinden we moeilijk te waarborgen binnen spelactiviteiten voor de jeugdleden vanaf 13 jaar.

-       Scoutingspel is divers en niet te vergelijken met sportactiviteiten waarop de richtlijnen zijn gebaseerd. Wij bieden veel spel- en samenwerkingsactiviteiten aan, waar bij sporten veel individuele activiteiten worden uitgevoerd.

We begrijpen dat de keuzes die wij maken niet altijd leuk zijn, echter willen we onze verantwoordelijkheid nemen in deze periode. Zoals u van ons gewend bent blijven we een leuk en verantwoord scoutingaanbod bieden, dat er op dit moment net iets anders uitziet.

We hopen op jullie begrip en blijven in contact.

Aan u, als ouders/verzorgers willen we vragen om de bovenstaande informatie met uw scout te bespreken. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u bij de teamleider van uw eigen speltak terecht.

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Hanne Jacobs, Voorzitter

 

 

Geplaatst door:Eline Dorssers